KRAV MAGA – HISTORIA SYSTEMU

Imi Lichtenfeld — twórca Krav Magi

Historia Krav Magi -- Imi Lichtenfeld

Copyrights by Eyal Yanilov, Israel. All rights reserved.

Imi Lichtenfeld, twórca systemu Krav Maga, urodził się w 1910 roku w Budapeszcie i dorastał  w Bratysławie. Wychował się w domu, w którym sport i edukacja były tak samo  ważne, a rozwój w tych dziedzinach równie mocno wspierany przez ojca. Nie było więc nic zaskakującego w tym, że Imi wyrósł na aktywnego sportowca zwyciężającego  zawody w lekkiej atletyce, zapasach i boksie. Niestety w latach trzydziestych nasiliła się wobec Żydów agresja ze strony faszystowskich i antysemickich ruchów, co sprawiło, że aby bronić mieszkańców żydowskich dzielnic, Imi przeniósł swoje umiejętności walki na ulice Bratysławy. Stał się w ten sposób wrogiem ówczesnych antysemickich lokalnych władz i w konsekwencji opuścił swój rodzinny dom oraz przyjaciół w 1940 roku, na pokładzie ostatniego statku z uchodźcami uciekającymi przed nazistowskimi czystkami.

Dalszy rozwój Krav Magi w Izraelu

Historia Systemu Krav Maga -- Imi Lichtenfeld

Copyrights by Eyal Yanilov, Israel. All rights reserved.

Historia Krav Magi -- Imi Lichtenfeld (Sde Or)

Copyrights by Eyal Yanilov, Israel. All rights reserved.

Po dotarciu do Palestyny, Imi został szybko wcielony do Hagany, militarnej organizacji powstałej w trakcie tworzenia państwa izraelskiego. Z jego ogromnym doświadczeniem i umiejętnościami, zdobytymi w jakże trudnych warunkach, służył jako instruktor oddziałów Hagana w zakresie walki wręcz, włączając na stałe Krav Magę i stopniowo układając swoją wiedzę w system. Gdy w 1948 roku stworzone zostało państwo Izrael, Imi stał się odpowiedzialny za fizyczny trening i szkolenie Krav Maga izraelskich sił obrony – IDF. W ten sposób służył swojemu Państwu przez 20 lat, wciąż rozwijając i udoskonalając jego unikalny system samoobrony i walki wręcz.

Po przejściu na emeryturę poczuł, że Krav Maga mogłaby i powinna zostać zaadaptowana do potrzeb cywili – zarówno mężczyzn, jak i kobiet oraz dzieci.

Cywilna Krav Maga

Imi Lichtenfeld i Eyal Yanilov

Copyrights by Eyal Yanilov, Israel. All rights reserved.

Zaczynał z zaledwie dwiema szkołami w Izraelu. W ciągu dziesięciu lat jego najbliższy asystent Eyal Yanilov otworzył szkoły Krav Maga na całym świecie, dzieląc się w ten sposób wiedzą z zakresu samoobrony, wartościami oraz filozofią Imiego.

Niezależnie od tego jak, gdzie i kogo uczył, Imi zawsze przywiązywał ogromną wagę do rozpowszechniania swoich uniwersalnych zasad: szacunku do drugiego człowieka, unikania nieuzasadnionej przemocy, pokory, pokojowego nastawienia oraz zachowywania zasad „fair play”.

Do ostatnich dni swojego życia, w wieku ponad osiemdziesięciu siedmiu lat, kontynuował rozwój technik, koncepcji i metodologii instruktorskich Krav Maga. Jego najbliższym studentem i jednocześnie najbardziej zaangażowanym w rozwój Krav Maga asystentem był Eyal Yanilov.

Następca mistrza — Eyal Yanilov

Eyal Yanilov -- współtwórca Krav Magi. Chief Instructor Krav Maga Global.

Copyrights by Eyal Yanilov, Israel. All rights reserved.

Eyal rozpoczął naukę Krav Magi  w 1974 roku, w wieku 15 lat, pod okiem twórcy systemu, Imiego Lichtenfelda. Bardzo szybko okazało się, że jest niezwykle utalentowany, zarówno jako uczeń, jak i instruktor. Powołany przez Mistrza do roli nauczyciela instruktorów oraz doświadczonych studentów stał się w końcu Jego najbliższym asystentem. Jest jedyną osobą na świecie, której Imi osobiście nadał unikalny „Founder’s Diploma of Excellence” oraz bezprecedensowy tytuł Expert 8 – najwyższy tytuł Krav Maga. Imi i Eyal napisali wspólnie szereg książek skierowanych do sektora cywilnego i   przedstawiających w przystępny sposób zasady Krav Magi. Wkrótce po tym, jako szef Izraeskiego Stowarzyszenia Krav Maga, Eyal stworzył zaktualizowany program Krav Magi, a następnie przetransformował go w zorganizowany, formalny system zbudowany na zasadach oraz unikalnych metodach instruktorskich. Obok jego działań ukierunkowanych na rozpowszechnianie Krav Maga wśród cywili, Eyal szkolił również antyterrorystyczne jednostki Izraela, stosując zasady walki wręcz zaczerpnięte z programu Krav Magi.

W kolejnym etapie Eyal zaczął podróżować na całym świecie i uczyć Krav Magi w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych i Europie, zarówno cywili jak i jednostki wojskowe oraz służby specjalne. Aby uczynić Krav Magę   naprawdę popularną na świecie, stworzył IKMF (International Krav Maga Federation), pracując jako jej dyrektor, jednocześnie z ogromnym wsparciem Imiego. W istocie, Eyal osobiście wyszkolił pierwsze pokolenie instruktorów Krav Maga na świecie.

Krav Maga Global

Krav Maga Global Logo

Krav Maga Global

Od śmierci Imiego w 1998 roku, Eyal wziął na siebie odpowiedzialność za rozwój systemu. W 2010 roku utworzył KMG – Krav Maga Global. Kontynuuje szkolenie instruktorów i personelu na świecie, a także stworzył globalną infrastrukturę pozwalającą na rozpowszechnianie systemu. Obecnie, pod jego osobistym nadzorem, KMG Global Team – elitarny zespół najwyższej rangi instruktorów – popularyzuje Krav Maga w coraz większej ilości krajów.

Imi Lichtenfeld & Eyal Yanilov

Copyrights by Eyal Yanilov, Israel. All rights reserved.

Metody nauczane przez Eyala i Jego zespół używane są nie tylko przez cywilów trenujących Krav Magę. Zostały zaadaptowane przez wojsko, policję i jednostki specjalne na całym świecie jako preferowany system walki wręcz.

Dziś Krav Maga Global korzysta z doświadczeń zebranych podczas pracy na świecie, jednak z dumą kultywuje i promuje autentyczną, moralną i profesjonalną drogę, którą wybrał i uczył twórca Krav Magi, Imi Lichtenfeld.

Źródło: http://krav-maga.com

Tekst przetłumaczony i umieszczony na stronie za zgodą autora.

Copyrights by Eyal Yanilov, Israel. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych i przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu bez zgody posiadacza praw.