Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

ZAPISY!!! Liczba miejsc ograniczona. 508-155-159

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
z nadaniem tytułu RATOWNIKA, organizowany we współpracy z firmą Rescue Pro (www.http://rescuepro.pl/)

Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs obejmuje 66 godzin zajęć dydaktycznych.

Szkolenie obejmuje m.in.
− Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
− Resuscytację krążeniowo-oddechową (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
− Zasady użycia defibrylatora automatycznego AED
− Postępowanie przeciwwstrząsowe
− Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
− Postępowanie z poszkodowanym po urazie (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn, oparzenia)
− Postępowanie w – zdarzeniach masowych, mnogich oraz segregacja wstępna.
− Ewakuację ze strefy zagrożenia
− Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Podczas szkolenia koncentrujemy się przede wszystkim na praktycznych aspektach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach symulowanych. Nasze szkolenia odbywają się w oparciu o najnowocześniejszy, sterowany komputerowo sprzęt symulacyjno-treningowy.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie tytuł RATOWNIKA.

Informacje prawne:
− Firma RescuePro s.c. otrzymała do Wojewody Pomorskiego o decyzję nr WZ-IV.6312.2.2013.EB z dnia 13.02.2012r. o zatwierdzeniu programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
− Firma RescuePro s.c. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod nr 2.22/00058/2013.
− Firma RescuePro s.c. posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.200.000 PLN w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi 850 zł i obejmuje:
*uczestnictwo w zajęciach (66h),
*materiały dydaktyczne,
*egzamin oraz zaświadczenia.

Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje specjalnie dedykowaną pozycję naukową przygotowaną przez zespół pracowników Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof „Ratownictwo Medyczne – Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” napisaną zgodnie z programem szkolenia KPP.

Zwiększ bezpieczeństwo swoich bliskich! Naucz się jak ratować czyjeś życie lub zdrowie. Serdecznie zapraszamy na kurs.
11112927_288986374558706_100576032864078890_n

************************************************************************
www,kravtrening.pl
It`s not only training It`s a new lifestyle

Ten wpis został opublikowany w kategorii różne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.